English فارسی
دو شـنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
عضویت در خبرنامه عضویت در خبرنامه
نرخ بهره بانکی
$ £  
3.77 0.78 1.99 : ثابت
1.839 -0.26 0.892 : شناور
سرویس های خارجی
UP EDFI َADFIAP Asian Bankers Association World trade organization Unctad DOWN
آرشیــو

تولید و تسهیلات

تولید و تسهیلات

مهندس محمدرضا جهان بیگلری، مدیرعامل موسسه مشاوران مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا ضمن مطرح کردن این مسئله که مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان با استمهال یا اخذ تسهیلات جدید مرتفع نمی گردد، افزود : واحد تولیدی که تاکنون نتوانسته موفق عمل کند و واحد مربوطه را به سودآوری برساند، با پرداخت تسهیلات جدید یا استمهال بدهی باز هم نمی تواند راهکاری مناسب اندیشه نماید . لذا می بایست این نوع واحدها بصورت دقیق توسط کارشناسان مجرب سیستم مالی و اقتصادی مورد بررسی و ایراد کار مشخص و بعد از حل مسئله در صورتیکه نیاز به استمهال یا پرداخت تسهیلات جدید بنا به تشخیص تیم بررسی کننده بود ، اقدام به این کار گردد وگرنه هم منابع ملی به هدر می رود و هم فرصت از دیگر تولیدکنندگان گرفته می شود . جدیدا" این مسئله بین برخی تسیهلات گیرندگان رواج یافته که عنوان می شود بطور مثال تسهیلات فروش اقساطی برای مواد اولیه را یکساله دریافت و بعد از عدم پرداخت اصل و سود تا 3 سال نیز استمهال می گردد و با این نیت و قصد سوء درخواست تسهیلات به بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ارائه می شود که این خود لطمه به اقتصاد وارد می آورد و همچنین بانکها جهت وصول بدهی های معوق تولید کنندگان با اجرا گذاشتن وثایق یا توقیق محل اجرا پروژه نمی توانند پول خود را وصول نمایند. لذا در این صورت نیز می بایست با برنامه ریزی دقیق ، مثلا" می شود یک یا چند ناظر تا تسویه حساب کامل در واحد مذکور مستقر و هزینه های فرد یا افراد مذکور توسط آن واحد تولدی پرداخت شود و در این صورت ناظر میتواند کلیه حسابها را بدقت مطالعه و علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط ، مبلغ قسط و بدهی نیز به بانکها پرداخت شود . در اصل زمانیکه بانک تسهیلاتی پرداخت می نماید ، خود را شریک می داند ولی هیچگونه نظارتی در این زمینه بعمل نمی آورد. حتی در مجامع عادی یا فوق العاده یا هیئت مدیره شرکت نمی نماید و در اینجاست که برخی افراد سودجو علاوه بر عدم پرداخت بدهی که توان آن را دارند به توسعه واحد مذکور یا سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد اقتصادی روی می آورند و اگر بانکها نیز بخواهند وثایق را به اجرا گذاشته و محل اجرای پروژها را در اختیار بگیرند ، ضربه شدید اقتصادی به کشور وارد می گردد: اولا" بانکها نسبت به سپرده گذاران و مشتریان ، مسئول پرداخت وجه نقد آنها می باشند و نمی توانند که به ازاء پول سپرده گذاران ، سهام کارخانه یا ملک ارائه نمایند و همچنین پس از تصاحب ، به چه طریق می خواهند آن واحد تولیدی را اداره نمایند. کار بانکها گردش مالی در اقتصاد کشور است نه فعالیت صنعتی یا بازرگانی ، لذا می بایست با کارشناسی دقیق و بررسی جامع و استفاده از موسسات متخصص مشاور امورمالی و بانکها دراین زمینه استفاده تا ان پی ال  بانکی بیش از این رواج نیافته و با برنامه ریزی صحیح ، منابع مالی در سرمایه گذاری های مولد مصرف گردد.

بازدید : 6106 تاریخ : 1392/7/15
نظرات ..
تصویر مجدد