English فارسی
سه شـنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
عضویت در خبرنامه عضویت در خبرنامه
نرخ بهره بانکی
$ £  
3.77 0.78 1.99 : ثابت
1.839 -0.26 0.892 : شناور
سرویس های خارجی
UP EDFI َADFIAP Asian Bankers Association World trade organization Unctad DOWN
آرشیــو
اخبار روزانه
آقای روحانی! کمک کنید/ نقش جهانگیری فقط سخنرانی و شعار است! آقای روحانی! کمک کنید/ نقش جهانگیری فقط سخنرانی و شعار است!
در شرایط فعلی کشور به یک رئیس جمهور تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجرایی که با اقتدار گام بردارد نیاز است. در سال‌های اخیر بیشتر شاهد تصمیم گیری دو عضو میانی کابینه برای کشور هستیم.

 «نود اقتصادی»- دکتر محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و فعال اقتصادی: در شرایط فعلی کشور به یک رئیس جمهور تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجرایی که با اقتدار گام بردارد نیاز است. در سال‌های اخیر بیشتر شاهد تصمیم گیری دو عضو میانی کابینه برای کشور هستیم. آقای نوبخت معاونت ریاست جمهوری است، ولی در عمل مستقلا به عزل و نصب‌های مقامات ارشد دولت مشغول است و آقای واعظی بعنوان مسئول دفتر رئیس جمهور عزل و نصب مدیران میانی را برعهده دارد، وظیفه‌ای را که مستقیما بر عهده رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزراء کابینه است.

در کشوری همانند جمهوری اسلامی  ایران که دارای اقتصاد  وابسته دولتی است، همانند بسیاری از کشورهای منطقه که عموما دارای منابع نفت وگاز هستند مدیران ارشد دولتی که سکاندار بخش اقتصادی را برعهده میگیرند نقش بسزایی را در پیشبرد اهداف توسعه ای خواهند داشت. پس این افراد می‌بایست دارای صلاحیت‌های بیشتری نسبت به الباقی اعضاء کابینه داشته باشند.

لذا انتصاب‌های سلیقه‌ای بطور حتم به کشور لطمه می زند تا جایی که وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی که اخیرا منصوب شدند از معاونین و دوستان آقای نوبخت هستند و مدیران بانکی وبیمه ای ومدیران میانی را آقای واعظی در انتخابشان نقش دارد. حتی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اختیاری در این مورد و موارد مهمتر ندارند.

به نظر میرسد برخی تصمیمات مهم اقتصادی کشور، بدون اینکه بررسی‌های کارشناسی درستی قبل از آن به انجام رسیده باشد، توسط چند نفر از نزدیکان دولت اتخاذ وابلاغ میشود. بدون شک اگر اینطور باشد، این تصمیمات با توجه به نوع اقتصاد کشور لطمه بزرگی به بخش خصوصی فعال وارد می‌آورد و این مسئله هیچ دلیلی و ربطی به شرایط سیاست خارجی کشور و وضعیتی که درآن قرارداریم ندارد !

در افکار عمومی این تصور بوجود آمده انگار رئیس جمهور ومعاون اول صرفا نظاره گر اتفاقات هستند و هیچ اختیاری در اداره امور کشور ندارند و رئیس جمهور صرفا اهداف خود را بر امور سیاسی وسیاست خارجی محدود نموده است! امید است رئیس جمهور محترم پاسخگوی این موارد به افکار عمومی واقتصاددانان وفعالان اقتصادی کشور باشند و در زمان کوتاه باقی مانده نسبت به تغییر و بهبود شرایط اقدام نمایند.

بازدید : 587 تاریخ : 1398/7/16 کـد : 286
نظرات ..
تصویر مجدد