English فارسی
دو شـنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
اخبار روزانه
بدلیل اقدامات دولت در سال‌های اخیر رغبتی برای سرمایه گذاری در اقتصاد وجود ندارد بدلیل اقدامات دولت در سال‌های اخیر رغبتی برای سرمایه گذاری در اقتصاد وجود ندارد
قوانین خوبی برای تولید داریم، اما بخاطر موانع گسترده، قوانین خوب خنثی میشوند. ستادی در وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال ایجاد شود. دولت مشوق سرمایه گذاری بدهد، در سال‌های اخیر مشوق‌های سرمایه گذاری لغو و خنثی شد!

 

فیلم دکتر محمد رضا جهان بیگلری در گفتگو با «نود اقتصادی»:

متاسفانه به دلیل اقدامات دولت در سال‌های اخیر رغبتی برای سرمایه گذاری در اقتصاد وجود ندارد

دکتر محمدرضا جهان بیگلری بیان کرد: قوانین خوبی برای تولید داریم، اما بخاطر موانع گسترده، قوانین خوب خنثی میشوند. ستادی در وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال ایجاد شود. دولت مشوق سرمایه گذاری بدهد، در سال‌های اخیر مشوق‌های سرمایه گذاری لغو و خنثی شد!

https://www.90eghtesadi.com/Content

بازدید : 2300 تاریخ : 1400/1/30 کـد : 331
نظرات ..
تصویر مجدد